Uraian Tugas Penata Taman

Uraian Tugas Dan Tanggungjawab Penata Taman. Uraian jabatan dari profesi ini adalah dapat melaksanakan pekerjaan penataan taman agar dapat digunakan untuk pelaksanaan sesuai dengan spesifikasi teknis.

Gambaran umum dari profesi ini adalah dapat membantu tugas pelaksana dalam menjaga mutu dan kualitas pekerjaan, melaksanakan pemeriksaan dan pengujian pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan spesifikasi teknis serta melakukan pemngamatan atas proses dan metode pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan dokumen kontrak.

Uraian Tugas Penata Taman


Uraian Tugas Penata Taman adalah sebagai berikut :
Melaksanakan peraturan yang berkaitan dengan pekerjaan penataan taman yang antara lain :
 1. Mendapatkan peraturan yang berlaku sesuai dengan pekerjaan penata taman
 2. Mempelajari peraturan yang berlaku dalam penataan taman
 3. Menetapkan peraturan-peraturan dalam penataan taman
Membaca dan memahami rancangan taman dan anggaran biaya yang antara lain :
 1. Membaca gambar rancangan
 2. Memperkirakan anggaran biaya
Membuat jadwal dan metode pelaksanaan kerja penataan taman yang antara lain :
 1. Mempelajari jumlah waktu yang dialokasikan untuk menyelesaikan pekerjaan
 2. Memperkirakan alikasi waktu penyelesaian pekerjaan
 3. Menyusun jadwal pengadaan bahan, tenaga kerja dan alat yang di perlukan
 4. Melaporkan jadwal kerja dan cara pembayaran
 5. Mempersiapkan metode pelaksanaan untuk pengajuan kontrak kerja
Melakukan pekerjaan persiapan yang antara lain adalah :
 1. Melakukan pengamatan lokasi lapangan yang ada (exiting)
 2. Melakukan dokumentasi kondisi awal 0%
 3. Melakukan pembersihan lahan
 4. Melakukan pematokan dan pengolahan lahan
 5. Pengalihan lubang tanam dan pemupukan dasar
Melakukan penataan taman sesuai dengan rancangan yang disetujui yang antara lain adalah :
 1. Melakukan penyediaan alat dan bahan dilokasi pekerjaan
 2. Melakukan penanaman sesuai dengan gambar rancangan dan jadwal kerja
 3. Melakukan pekerjaan bangunan taman
 4. Melakukan pekerjaan penyempurnaan
 5. Melakukan pemeliharaan pasca tanam
 6. Melakukan pemeliharaan bangunan taman
Melakukan pemeliharaan terhadap hasil pekerjaan penataan taman yang antara lain :
 1. Melakukan penyiraman
 2. Melakukan pemupukan
 3. Melakukan pendangiran dan penyiangan
 4. Melakukan pemangkasan
 5. Melakukan pembentukan tanaman
 6. Melakukan pemberantasan hama dan penyakit
 7. Melakukan penyulaman
Membuat laporan hasil akhir pekerjaan kepada pemberi tugas yang antara lain :
 1. Menyiapkan dan mengisi borang laporan
 2. Menyiapkan dokumentasi kemajuan dari 0% sampai 100%
 3. Membuat berita acara penyerahan pekerjaan kepada pemberi tugas secara lengkap.