Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tugas Dan Tanggungjawab Wakil Kepala Sekolah

Tugas Dan Tanggungjawab Wakil Kepala Sekolah. Tugas pokok dan fungsi Wakil Kepala Sekolah adalah membantu Kepala Sekolah dalam kegiatan-kegiatan sekolah. Berikut adalah uraian tugas dan tanggungjawab wakil kepala sekolah.

Tugas Dan Tanggungjawab Wakil Kepala Sekolah

 1. Menyusun perencanaan, membuat program kegiatan dan pelaksanaan program
 2. Pengorganisasian
 3. Pengarahan
 4. Ketenagaan
 5. Pengkoordinasian
 6. Pengawasan
 7. Penilaian
 8. Identifikasi dan pengumpulan data
 9. Mewakili Kepala Sekolah untuk menghadiri rapat khususnya yang berkaitan dengan masalah pendidikan
 10. Penyusunan laporan
 11. Wakil Kepala Sekolah bertugas membantu Kepala Sekolah dalam urusan-urusan sebagai berikut: Kurikulum, Kesiswaan, Sarana Prasarana, dan Humas.