Tugas Dan Tanggungjawab Wakil Kepala Sekolah

Tugas Dan Tanggungjawab Wakil Kepala Sekolah. Tugas pokok dan fungsi Wakil Kepala Sekolah adalah membantu Kepala Sekolah dalam kegiatan-kegiatan sekolah. 

Berikut adalah uraian tugas dan tanggungjawab wakil kepala sekolah.

Tugas Dan Tanggungjawab Wakil Kepala Sekolah

 1. Menyusun perencanaan, membuat program kegiatan dan pelaksanaan program
 2. Pengorganisasian
 3. Pengarahan
 4. Ketenagaan
 5. Pengkoordinasian
 6. Pengawasan
 7. Penilaian
 8. Identifikasi dan pengumpulan data
 9. Mewakili Kepala Sekolah untuk menghadiri rapat khususnya yang berkaitan dengan masalah pendidikan
 10. Penyusunan laporan
 11. Wakil Kepala Sekolah bertugas membantu Kepala Sekolah dalam urusan-urusan sebagai berikut: Kurikulum, Kesiswaan, Sarana Prasarana, dan Humas.

Tugas Wakil kepala sekolah urusan kurikulum 

Berikut adalah tugas Wakabid Kurikulum Membantu Kepala Sekolah dalam... Selengkapnya

Tugas Dan Wewenang Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan

Berikut adalah uraian tugas serta wewenang dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Yang antara lain adalah Membantu kepala sekolah dalam kegiatan... Selengkapnya

Tugas Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana

Fungsi Waka ini adalah Membantu kepala sekolah dalam memimpin, merencanakan, mengembangkan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan sekolah dalam melaksanakan program bidang sarana prasarana sesuai dengan visi, misi, dan program kerja yang telah ditentukan... Selengkapnya

Tugas Dan Wewenang Wakasek Bidang Humas

Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas (hubungan masyarakat) bertanggung jawab kepada kepala sekolah dalam bidang kerja sama industri, perguruan tinggi, dan masyarakat / stakeholder. Berikut adalah tugas dan wewenang WAKASEK Bidang Humas..Selengkapnya